Menu
menu

Recentelijk hebben we voor de gemeente Waddinxveen en 60 actieve inwoners een toelichting gegeven over de herinrichting van de openbare ruimte. Onze voorstellen voor meer diversiteit in het groen, optimalisatie van het parkeren en het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de scholen, is zeer goed ontvangen. Komende periode worden de plannen verder uitgewerkt.

In opdracht van de Gebiedsmanagers hebben we voor de gemeente Krimpen aan den IJssel verschillende visualisaties over het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte opgesteld. Ze laten goed zien welke mogelijkheden er zijn in de vaak beperkte ruimte. Door gebruik te combineren kan er veel, zo gaan spelen en waterberging goed samen met parkeren en waterinfiltratie.

Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben wij de verschillende maatregelen die voor de wijk geschikt zijn gevisualiseerd in overzichtelijke beelden. Daarbij proberen we altijd maximaal in te zetten in het combineren van functies om de leefomgeving net even wat beter te maken. De komende maanden worden de verschillende voorbeelden verder uitgewerkt naar concrete plannen.

In januari hebben we drie varianten voor de inrichting van het eiland van Tinbergen voorgelegd aan de inwoners van Papendrecht. Zij hadden de keuze uit een natuurlijke variant, met flauwe oevers en een kruidachtige vegetatie. Of een spannend speel eiland met een trekvlot, stapstenen en glooiende heuvels. Of een oase van diverse bloeiende beplanting. De meerderheid van de inwoners was voor de natuurlijke variant. Deze is door ons verder uitgewerkt in een definitief inrichtingsplan en zal in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd.

De nieuwe inrichting voor de wijk de Akker wordt in brede samenspraak met de buurt bedacht. Eind december is er in een huis-aan-huis enquête geïnventariseerd welke issues er spelen. Deze zijn in een programma van eisen (PVE) vertaald samen met de beleidsuitgangspunten. Het PVE is op een bewonersavond in januari verder uitgebreid bediscussieerd. Samen met een selecte groep bewoners, die zijn verenigd in een klankbordgroep, worden de uitgangspunten verder vertaald in het conceptontwerp. De eerste resultaten zijn wat ons betreft veelbelovend.

Eerste paal Oud gastel

Onder het toeziend oog van meer dan 500 leerlingen is vandaag de “eerste” paal geslagen voor de bouw van de Brede School in Oud Gastel. Een multifunctioneel gebouw waar drie scholen en FC Gastel huisvesten. Wij hebben voor deze fraaie locatie de eerste schetsen voor de inrichting van de buitenruimte en de pleinen gemaakt. De verdere uitwerking volgt de komende weken.

OPENING LHK

“Landsherenkwartier zet de norm voor stedelijke vernieuwing” Dat zei Wethouder Jan Jaap Kolkman in zijn speech bij de opening samen met Leo Hendriks, directeur Woonbedrijf Ieder1 bij de officiële opening van de wijk.

Hiermee komt een eind aan 10 jaar stedelijke vernieuwing. Een mijlpaal voor ons buro! Wij zijn trots op het resultaat en hebben met veel plezier vele jaren aan het ontwerp en proces van de wijk gewerkt. De crisis zorgde voor een extra uitdaging en heeft ons vele hoofdbrekens gekost, maar door de vasthoudendheid van Woonbedrijf Ieder1 staat er nu een fraaie gemêleerde wijk waar 1800 Deventenaren weer met plezier wonen.

 

PRES_INFOAVOND.indd

Op de informatieavond in Waddinxveen hebben wij veel positieve reacties mogen ontvangen op ons voorstel om de wijk waterrobuust te maken, verder te vergroenen en het parkeergemak te vergroten. Om onze inrichtingsvoorstellen goed inzichtelijk te maken hebben wij voor de verschillende straten visualisaties gemaakt. Deze ondersteunen de plannen en geven een goed beeld over hoe de wijk er in de toekomst uit kan gaan zien. Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Waddinxveen.

Concept-Afsprakenkaart A13-A16 met legenda_ mei 2015

In opdracht van de gemeente Rotterdam dienst Stadsontwikkeling werken wij mee aan het project A16 Rotterdam. Een nieuw stuk rijksweg wat de A13 met de A16 gaat verbinden. Het moet bijdragen aan een betere leefomgeving, doordat het lokale netwerk wordt ontlast en de druk op de A20 wordt verminderd. Het team projectmanagement zorgt ervoor dat de Rotterdamse en regio belangen worden behartigd.

IJsselfrontLR2

Het IJsselfront Deventer is onderdeel van het landelijke Ruimte voor de Rivierproject. Wij hebben in het verleden meegewerkt aan het proces en de vormgeving van de 2e geul (hier onderwater) en inpassing van het IJsselhotel. Mooi te zien dat alles zo goed functioneert met deze hoge waterstand.

160119 Projecten opZoom - voor JB.indd - new_fab8b5e538577903cd3

Een belangrijk deel uit ons stedenbouwkundigplan van Landsherenkwartier is deze kavel Bouw van Jou. Nu door onze opdrachtgever ingediend voor de NRP renovatieprijs 2016. Het is dé schakel tussen grootstedelijke vernieuwing en gerenoveerde huurwoningen. Een uniek concept dat aan alle kanten winst oplevert: verduurzaming van bestaande woningen, kansen voor starters om te kopen en diversiteit in de wijk. Afgeschreven huurwoningen die kopers naar eigen smaak en budget aan de binnenkant konden opknappen, eventueel met hulp. De belangstelling was overweldigend. De vraag naar de woningen was ruim 10 keer zo groot als het aanbod.

Kijk voor meer informatie op de site van Bouw voor Jou.

ORLHK

De stedenbouw en architectuur is onder onze supervisie uitgevoerd en is onderdeel van een groter plan van 13 kavels en bijna 400 woningen. Met de oplevering van kavel 7 door ZEEP architecten in het Landsherenkwartier is de realisatie bijna voltooid. Ons ontwerp voor de openbare ruimte wordt ook steeds beter zichtbaar.

lufo pres

De gemeente Halderberge heeft ons opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp voor de omgeving van de nieuwe MFA met brede school in Oud Gastel. Het sportterrein van SC Gastel wordt een multifunctionele plek voor diverse gebruikers en belanghebbenden. Naast het opstellen van het ontwerp begeleiden wij tevens het ontwerpproces. Voor meer projectinformatie kijk op de site van de gemeente Halderberge.

D:WERKburo ZUIJDERWIJKPROJECTS�16_2015_WADDINXVEENProjectda

Een groot bedrijfsterrein in Waddinxveen kampt al jaren met wateroverlast bij hevige regenval. Komende periode werken wij in opdracht van de gemeente aan een onderzoek om dit op verschillende manieren én op een klimaat adaptieve wijze op te lossen.

losse blz_Pagina_02

Voor een middelgrote gemeente in Zuid-Holland werken wij momenteel samen met InterDeltaTechniek aan het klimaatbestendig maken van een naoorlogse wijk. Per straat onderzoeken wij de technische- en ruimtelijke mogelijkheden om op een verantwoorde wijze om te gaan met wateroverlast en droogte. Gelijktijdig vergroten wij met onze voorstellen de kwaliteit van de leefomgeving. Onze integrale aanpak komt tot uiting in de communicatie naar de omgeving, kennis van beheer en techniek, verbeeldingskracht en ruimtelijke kwaliteit.

LHK_013

De realisatie van het Landsherenkwartier is in volle gang. Recentelijk is het door ons ontworpen centrale kruispunt van groene straten aangelegd. Het ‘breekt’ mooi de plek in delen, waardoor er een interessante ruimte ontstaat. Later worden er nog speelvoorzieningen geplaatst.

012

Op een warme zomeravond in juli hebben wij samen met bijna 250 inwoners een intensieve, brede maatschappelijke discussie gevoerd over de toekomst van de Koningin Wilhelmina Boulevard. Met als doel om samen ideeën te ontwikkelen voor een mooiere en aantrekkelijkere boulevard en omgeving. Aan de hand van 7 verschillende thema’s hebben wij mogelijke scenario’s zichtbaar gemaakt, om de discussie over te voeren. De consequenties én mogelijkheden zijn hierdoor helder en inzichtelijk geworden. De gemeente is met de uitkomsten van deze avond een stap dichter bij een aantrekkelijke en toekomstbestendige boulevard.

Lees [HIER] meer.

OSS III

Recentelijk is de 3e fase opgeleverd van de wijk Piekenhoef in Berghem bij Oss. Een stelsel van pleinen, erven en paden verbinden clusters met uiteenlopende woningen. Duurzaamheid staat centraal in Piekenhoef. Dit komt onder andere tot uiting in de toegepaste materialen en in het waterbergingssysteem. Dit systeem heeft aan de basis gelegen van het stedenbouwkundigplan.

FILM_2

Hoe ziet Noordwijk er in 2030 uit? Om die vraag te beantwoorden houdt de gemeente Noordwijk een aantal bijeenkomsten, georganiseerd door team_SVN2030, waar iedereen mee mag praten. De eerste bijeenkomst over dit toekomstplan was een inspiratieavond in Space Expo te Noordwijk. Inmiddels zijn er verschillende inspiratie sessies geweest met de ambtelijke projectgroep, stakeholders en meedenkgroep. Alle opgehaalde informatie wordt uiteindelijk verwerkt tot een visie op de toekomst van Noordwijk. Kijk op onze [site] voor meer info

C:UsersPascalDocumentsVO_bewerkt A0 DOORSNEDEN (1)

Ons ontwerp voor het buurtpark in Breskens is uitgevoerd. Het is een uitdagende en prettige plek geworden met veel ruimte om te spelen en te ontdekken. Het heeft een echt eiland wat alleen te bereiken is over grote stapstenen of met het trekvlot. Natuurlijk is er veel groen door de grote (deels bestaande) bomen en vele flauwe taluds. Die zorgen gelijk voor een rijke en gevarieerde biodiversiteit. Maar bovenal is het een klimaatbewuste ingreep, waar 9000m3 hemelwater in kan worden opgevangen tijdens een piekbui, zonder dat de kwaliteit of veiligheid wordt aangetast. Hiermee heeft de gemeente Sluis een ‘Park van de Toekomst’.