Menu
menu

15_0240 GN AV Omgevingsvisie_03_WW.inddDe campagne voor de werving van enthousiaste Noordwijkers is van start gegaan. Zij worden uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen van de nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie. In enkele inspirerende toekomstavonden wordt een gezamenlijke koers uitgestippeld die als leidraad dient voor de nieuwe Omgevingsvisie 2030. Lees meer [hier].

200202

Vanuit zijn rol als supervisor stedelijke vernieuwing heeft Pascal op 20 februari een lezing gegeven over tien jaar wijkvernieuwing van het Landsherenkwartier in Deventer. Succesvolle gebiedsontwikkeling in crisistijd. Een inkijk in tien jaar planvorming en uitvoering van een ambitieus stedenbouwkundigplan in een dynamische periode.

RENOVATIE_LAB13De renovatie van de voormalige huurwoningen LAB_13 is voor 75% gereed. Wat een metamorfose! De woningen zijn rondom geïsoleerd en voorzien van kenmerkende gevel elementen en zorgvuldig samengesteld kleurenpalet. De afbouw aan de binnenkant is voor de bewoners.

LAB_13 is de verbindende schakel tussen de 500 nieuwe woningen van Landsherenkwartier en de bestaande woningbouw aan de Noordrand.

SVNVandaag heeft de Gemeente Noordwijk officieel opdracht gegeven voor het maken van de structuurvisie Noordwijk 2030. De opdracht gaat naar het speciaal voor deze vraag samengesteld team_SVN2030, gedestilleerd uit het netwerkverband NewFuture. bZ maakt onderdeel uit van het kernteam en het netwerk.

Met een maximale score op kwaliteit hebben wij de andere inschrijvers achter ons gelaten. Vooral de wijze waarop we het proces hebben vormgeven en maatwerk leveren voor een Omgevingswet-proof resultaat werd bijzonder gewaardeerd.

KLUSHUIS ALS EEN TREINDe eerste twee fasen van LAB13 zijn onder grote belangstelling verkocht. De casco woningen worden voor onder de 100K aangeboden. De buitenkant wordt volledig gemoderniseerd en sluit aan bij de uitgangspunten van het stedenbouwkundigplan van Landsherenkwartier. De binnenkant van de woningen zal door de bewoners afgemaakt moeten worden. Lees meer op Bouw van jou.nl

LagenSluisHet door ons ontworpen avontuurlijke park voor het Vestje in Oostburg is bijna gereed. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan het stapstenen pad door het water. Het Vestje is een historisch waardevolle plek. Het is vroeger onderdeel geweest van verdedigingswerken tegen de Spanjaarden. Het Bastion hebben wij in het ontwerp weer zichtbaar gemaakt en in ere hersteld.

AFSPRAKENKJADERSamen met de zes wethouders RO van de samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten heeft de Provincie Zuid-Holland het ‘Afsprakenkader Vitale Duin- en Bollenstreek’ op 30.09.2014 ondertekend.

Door het creëren van planologische rust ontstaat een uitnodigend investeringsklimaat om zowel de gewenste stedelijke ontwikkelingen als de herstructurering en vernieuwing van het bollenteelt gebied te stimuleren. Daarvoor hebben de verschillende partijen een gezamenlijk afsprakenkader opgesteld.

OOSTBURGDe uitvoering van ons ontwerp gaat door het fraaie weer erg voorspoedig. De laatste stapstenen worden geplaatst waarna de heuvels en eilanden worden afgewerkt en ingezaaid. Binnenkort wordt de speciaal ontworpen brug en het trek vlot geplaatst. In het najaar wordt met de aanleg van de groenvoorziening het ontwerp afgerond. Dan is Breskens met dit park weer een stuk waterbestendige door de bergingscapaciteit van 5000 m³. Bovenal wordt deze technische eis met dit ontwerp omgezet tot een sfeervol en gezellig buurtpark.

OPENING A12Minister Schultz van Haegen heeft vandaag om 13.00u het startsein gegeven samen met gedeputeerde Rogier van der Sande voor de aanleg van de Parallelstructuur A12. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland hebben wij met de commissie ruimtelijke kwaliteit gewerkt aan het borgen van de ruimtelijke kwaliteit tijdens het aanbestedingstraject.

Meer informatie op de website van de Provincie Zuid-Holland HIER

STENTOR LHKOp 3 juli verscheen er in de Stentor een informatief artikel over de ontwikkeling van Landsherenkwartier. Enkele uitspraken uit de tekst; ‘Landsherenkwartier herken je niet meer terug’ en ‘Herontwikkeling met Woonbedrijf Ieder1 aan het roer op stoom’. Klik HIER om het te lezen.

LANDWEERTijdens archeologisch onderzoek op een van de bouwkavels van Landsherenkwartier vinden archeologen een landweer uit de 14e of 15e eeuw. Een landweer werd veelal gebruikt om het achtergelegen gebied te beschermen tegen indringers. Goed te zien is een afdruk van de oorspronkelijke grondwal die extra beschermd werd door palen of (val)kuilen.

LHK TRAPDe door ons ontworpen openbare ruimte begint goed zichtbaar te worden. Met de aanleg van de trap annex verblijfsplek is een begin gemaakt met de definitieve inrichting van LHK. De trap bestaat in totaal uit zes lagen van 40cm hoog en drie verschillende breedtes. De geprefabriceerde door en door gekleurde betonnen blokken vormen het beginpunt van het groene verblijfsgebied in Landsherenkwartier. De singel wordt binnenkort verder uitgegraven.

ZW_009In de zomer van 2013 hebben wij in opdracht van ingenieursbureau KEN een visie opgesteld voor de openbare ruimte van de Burgemeesterswijk in Zoeterwoude. Een typische jaren 70 wijk waar de riolering nodig aan vervanging toe was. In de visie geven wij uitgebreid aan waar de kwaliteiten liggen in de wijk en waar er kansen liggen voor verbetering. Door dit te combineren met de vernieuwing van de ondergrondse infra wordt slim ingespeeld op de realisatie van een toekomstbestendige en prettige leefomgeving.

BASIS_013Recentelijk hebben wij voor Stichting de Basis al het groen op het terrein in kaart gebracht. Na jaren van werkzaamheden en vernieuwing ontstond de behoefte aan een nieuwe stand van zaken. Stichting de Basis helpt medewerkers van ambulance, brandweer, defensie en politie ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Wij hebben in het verleden het ontwerp voor de buitenruimte gemaakt.

CRK

De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft haar oordeel gegeven ten behoeve van de gunning in het aanbestedingstraject Parallelstructuur A12. Om tijdens de realisatie de ruimtelijke kwaliteit zo veel mogelijk te borgen hebben wij als commissie een aanbeveling geschreven. Te gebruiken door alle betrokkenen en instanties. Klik [HIER] voor de volledige aanbeveling.

 

PLANTDAGHet planten van de Linde bomen op het dorpsplein is in volle gang. De zeven Tilia cordata’s vormen straks samen met de hagen een fraaie groene wand. Nu nog de banken eronder en dan is het straks heerlijk vertoeven op het nieuwe plein.