Menu
menu

SVNVandaag heeft de Gemeente Noordwijk officieel opdracht gegeven voor het maken van de structuurvisie Noordwijk 2030. De opdracht gaat naar het speciaal voor deze vraag samengesteld team_SVN2030, gedestilleerd uit het netwerkverband NewFuture. bZ maakt onderdeel uit van het kernteam en het netwerk.

Met een maximale score op kwaliteit hebben wij de andere inschrijvers achter ons gelaten. Vooral de wijze waarop we het proces hebben vormgeven en maatwerk leveren voor een Omgevingswet-proof resultaat werd bijzonder gewaardeerd.