Menu
menu
200202

Vanuit zijn rol als supervisor stedelijke vernieuwing heeft Pascal op 20 februari een lezing gegeven over tien jaar wijkvernieuwing van het Landsherenkwartier in Deventer. Succesvolle gebiedsontwikkeling in crisistijd. Een inkijk in tien jaar planvorming en uitvoering van een ambitieus stedenbouwkundigplan in een dynamische periode.