Menu
menu
losse blz_Pagina_02

Voor een middelgrote gemeente in Zuid-Holland werken wij momenteel samen met InterDeltaTechniek aan het klimaatbestendig maken van een naoorlogse wijk. Per straat onderzoeken wij de technische- en ruimtelijke mogelijkheden om op een verantwoorde wijze om te gaan met wateroverlast en droogte. Gelijktijdig vergroten wij met onze voorstellen de kwaliteit van de leefomgeving. Onze integrale aanpak komt tot uiting in de communicatie naar de omgeving, kennis van beheer en techniek, verbeeldingskracht en ruimtelijke kwaliteit.