Menu
menu
PRES_INFOAVOND.indd

Op de informatieavond in Waddinxveen hebben wij veel positieve reacties mogen ontvangen op ons voorstel om de wijk waterrobuust te maken, verder te vergroenen en het parkeergemak te vergroten. Om onze inrichtingsvoorstellen goed inzichtelijk te maken hebben wij voor de verschillende straten visualisaties gemaakt. Deze ondersteunen de plannen en geven een goed beeld over hoe de wijk er in de toekomst uit kan gaan zien. Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Waddinxveen.