Menu
menu

De nieuwe inrichting voor de wijk de Akker wordt in brede samenspraak met de buurt bedacht. Eind december is er in een huis-aan-huis enquête geïnventariseerd welke issues er spelen. Deze zijn in een programma van eisen (PVE) vertaald samen met de beleidsuitgangspunten. Het PVE is op een bewonersavond in januari verder uitgebreid bediscussieerd. Samen met een selecte groep bewoners, die zijn verenigd in een klankbordgroep, worden de uitgangspunten verder vertaald in het conceptontwerp. De eerste resultaten zijn wat ons betreft veelbelovend.