Menu
menu

In januari hebben we drie varianten voor de inrichting van het eiland van Tinbergen voorgelegd aan de inwoners van Papendrecht. Zij hadden de keuze uit een natuurlijke variant, met flauwe oevers en een kruidachtige vegetatie. Of een spannend speel eiland met een trekvlot, stapstenen en glooiende heuvels. Of een oase van diverse bloeiende beplanting. De meerderheid van de inwoners was voor de natuurlijke variant. Deze is door ons verder uitgewerkt in een definitief inrichtingsplan en zal in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd.