Menu
menu

Wij zijn gedreven adviseurs voor de inrichting en vormgeving van onze leefomgeving. Door onze achtergrond in landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn wij gewend om discipline overschrijdende verbanden te leggen, waardoor echte integrale voorstellen of ingrepen gedaan kunnen worden. Ruimtelijke kwaliteit, integrale gebiedsontwikkeling en projectmanagement is onze kracht.

Netwerk

buroZUIJDERWIJK is een netwerkorganisatie. Wij werken samen met verschillende experts uit verschillende netwerken aan ruimtelijke opgaven in Nederland.  We hebben samenwerkingsverbanden met diverse ingenieursbureaus, technisch experts, ecologen, planologen, economen en tekenaars. Allemaal zelfstandig en met een bewezen staat van dienst in hun sector. Hierdoor zijn wij instaat om op elke vraag snel en gedegen antwoord te geven.

Multidisciplinair

Wij hebben veel ervaring en grote affiniteit ontwikkeld met multidisciplinaire projecten in zowel stedelijke- als landelijke omgevingen. Wij hebben aan herinrichtingen van diverse leefomgevingen, grote binnenstedelijke vernieuwingen en complexe infrastructurele projecten gewerkt. Veelal van visie, ontwerp tot en met de uitvoering. Ook zijn wij gewend te werken in een dynamische werkomgeving, waarbij verschillende belangen en gevoeligheden spelen. Het benoemen van kansen en verbinden van disciplines is ons op het lijf geschreven.

Context

De omgeving waarin wij werken is een essentiële inspiratiebron voor onze visievorming. Het herkenbaar laten zijn van de eigenheid van een plek is essentieel in onze ontwerpen en visies. Wij zijn ervan overtuigd dat het een grotere meerwaarde levert, zowel voor een opdrachtgever als voor gebruikers.