Menu
menu

WERKVELDEN

Omdat wij gewend zijn om discipline overschrijdende verbanden te leggen, passen we hierdoor niet binnen één discipline. Onze kracht en expertise gaat juist uit van integrale gebiedsontwikkeling.

Multidisciplinair

Wij hebben veel ervaring en grote affiniteit ontwikkeld met multidisciplinaire projecten in zowel stedelijke- als landelijke omgevingen. Wij hebben aan herinrichtingen van diverse leefomgevingen, grote binnenstedelijke vernieuwingen en complexe infrastructurele projecten gewerkt. Veelal van visie, ontwerp tot en met de uitvoering. Ook zijn wij gewend te werken in een dynamische werkomgeving, waarbij verschillende belangen en gevoeligheden spelen. Het benoemen van kansen en verbinden van disciplines is ons op het lijf geschreven.

Wij kunnen u van dienst zijn voor bijvoorbeeld;

* Interim Project- en Procesmanagement

* Advies en ontwerp inrichting leefomgeving van visie t/m uitvoering

* Advisering ruimtelijke kwaliteit

* Ontwerp openbare ruimte

* Stedenbouw

* Stedelijke vernieuwing en herstructurering

* Landschapsarchitectuur

* Beeldkwaliteitsplannen

* Masterplannen

* Omgevingsvisies 2.0

* Landschappelijke inpassingsplannen

* Inspirerende visualisaties of foto realistische weergaven

* Ruimtelijke onderbouwingen

* Klimaat adaptief ontwerpen

* Participatie en Co-Creatie trajecten