Menu
menu

PARK VAN DE TOEKOMST

#BRESKENS #WATERROBUUST #KLIMAATADAPTIEF #BUURTPARK #LANDSCHAP #NATUURLIJK_SPELEN

Onze leefomgeving wordt steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting, maar ook van het watersysteem is noodzakelijk om de leefomgeving op termijn leefbaar te houden en wateroverlast, hittestress en droogte te voorkomen.

Wij spelen hierop in door in onze opdrachten zoveel mogelijk adaptieve maatregelen toe te passen én gelijk de ruimtelijke kwaliteit van een plek te verbeteren. Het koppelen van kansen geeft immers een grotere meerwaarde. Daarnaast maakt adaptief waterbeheer de wateropgave en haar oplossingen zichtbaar en voelbaar in het dagelijkse leven. Hierdoor wordt een directe bijdrage aan de bewustwording van de waterproblematiek geleverd.

Het Park van de Toekomst heeft al deze elementen in zich. De achterliggende wijk is afgekoppeld op het watersysteem van het park, waardoor het een groot bufferbekken is geworden. Om piekbuien op te vangen is het zo ingericht dat het gecontroleerd kan overstromen, zonder dat de parkfunctie wordt verstoord. Het is een uitdagende en prettige plek geworden met veel ruimte om te spelen en te ontdekken. Het heeft een echt eiland wat alleen te bereiken is over grote stapstenen door het water of met een trekvlot. Natuurlijk is er veel groen door de grote (deels bestaande) bomen en vele flauwe taluds. Die zorgen gelijk voor een rijke en gevarieerde biodiversiteit. Maar bovenal is het een klimaatbewuste ingreep, waar 9000m3 hemelwater in kan worden opgevangen tijdens een piekbui, zonder dat de kwaliteit of veiligheid wordt aangetast.

Opdrachtgever_Gemeente Sluis Bijzonderheden_Uitdagend Buurtpark gecombineerd met klimaat adaptieve maatregelen Meer info_Lees HIER meer in de PZC van 4 juli 2014 Plankaart_Klik HIER