Menu
menu

PIEKENHOEF III OSS

#OSS #KLIMAAT_ADAPTIEF #BIJZONDER_WONEN #VERNIEUWEND #WATERINDESTAD

Recentelijk is de 3e fase opgeleverd van de wijk Piekenhoef in Berghem bij Oss. Een stelsel van pleinen, erven en paden verbinden clusters met uiteenlopende woningen. Duurzaamheid staat centraal in Piekenhoef. Dit komt onder andere tot uiting in de toegepaste materialen en in het waterbergingssysteem. Dit systeem heeft aan de basis gelegen van het stedenbouwkundigplan.

De wijk ligt op de overgang tussen het lage Maasdal en de hoge Brabantse dekzand-ruggen. Om de wijk groen te houden en verdroging van de bodem tegen te gaan, is het zaak regenwater direct in de bodem te infiltreren. Het waterbergingssysteem vormt dan ook het centrale uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp en de inrichting van Piekenhoef.

Daarnaast vormt Piekenhoef een verbindende schakel tussen Berghem en het uitgestrekte bosgebied. Hiervoor zijn vijf wadi’s in het woongebied opgenomen waar het water in kan zijgen. Deze gestrekte wadi’s leggen een duidelijke relatie tussen de woonomgeving en het grotere landschap, tussen dorp en bos.

De openbare hoofdruimten zijn de hoofdontsluitingsroutes voor auto’s en fietsers, de linten van de infiltratiezones en het Bospark, zij vormen het ruimtelijk raamwerk van de wijk. Dit raamwerk zorgt ervoor dat de hoofdstructuur niet hoeft te worden aangetast wanneer onderdelen van het plan worden gewijzigd. De hoofdverkeersstructuur is oost-west georiënteerd, de infiltratiezones (wadi’s) lopen noord-zuid. Het Bospark (ruim 5 ha), waarvan de inrichting is gebaseerd op de structuur van het omliggende landschap, is de centrale openbare ruimte die Berghem met het zuidelijk gelegen bosgebied verbindt.

Opdrachtgever_Gemeente Oss

Bijzonderheden_Duurzaam waterbeheer, ligging als inspiratie

Meer info en actueel nieuws HIER op de website van Piekenhoef