Menu
menu

Wij hebben bijna 15 jaar ervaring met integrale gebiedsontwikkelingen in Nederland. Vanuit een brede achtergrond en werkervaring bij zowel bij (ingenieurs)bureaus als bij verschillende gemeentes, kunnen wij snel schakelen tussen disciplines. Gedreven door onze passie voor de inrichting van de leefomgeving hebben wij de laatste jaren aan diverse beeldkwaliteitsplannen, grote binnenstedelijke wijkvernieuwingen en complexe infrastructurele projecten gewerkt. Veelal van contract, visie, ontwerp tot en met de uitvoering. 

In opdracht van een woningcorporatie in Deventer hebben wij de ontwikkeling begeleid voor de ontwikkeling van 500 nieuwbouw woningen en 200 renovatie. Een uitdagende en complexe ontwikkeling waar wij van 2008 t/m 2018 bij betrokken zijn geweest.

Voor de gemeente Moerdijk werken wij sinds 2019 in het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) aan de realisatie van diverse bouwprojecten in de verschillende kernen en aan het proces om de randweg bij Klundert mogelijk te maken. Een diversiteit aan ruimtelijke complexe opgaven in verschillende stadia van het planproces, in een ambitieuze bestuurlijke context. 

Participatie van inwoners en andere belanghebbenden bij projecten is belangrijk om betrokkenheid en draagvlak te creëren. Wij hebben veel ervaring met verschillende vormen van participatie en bekijken per project wat de beste strategie is om het gestelde projectdoel te bereiken.

Voor het projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente Rotterdam hebben wij sinds 2016 verschillende processen begeleidt van vastgoed en grondoverdrachten voor de aanleg van de nieuwe snelweg A16R en de totstandkoming van de contractstukken (Uitvoeringsovereenkomsten, Bilaterale overeenkomst). Voor de borging van de ruimtelijke kwaliteit hebben we de opdracht voor het opstellen van de Welstandsparagraaf aangestuurd. Verder hadden wij de coördinatie over het dagelijkse ontwerpteam, welke de verantwoordelijk was voor een goede inpassing van de snelweg.

Voor de borging van de ruimtelijke kwaliteit hebben we de opdracht voor het opstellen van de Welstandsparagraaf aangestuurd. Verder hadden wij de coördinatie over het dagelijkse ontwerpteam, welke de verantwoordelijk was voor een goede inpassing van de snelweg. Beeld Sjaak Boot i.o.v. Rijkswaterstaat

Daarbij organiseerde wij het bestuurlijke besluitvormingstraject richting de ambtelijke directie en de strategische advisering richting het gemeentebestuur.
De bouwprojecten zijn zowel voor ontwikkelaars als corporaties en werden in integrale en multidisciplinaire planteams, gestructureerd voorbereid onder leiding van Pascal. Sturen op de beschikbare tijd, risico, geld en kwaliteit is als een vanzelfsprekendheid. Evenals het strategisch onderhandelen over voorwaarden en contracten en het zoeken naar de juiste balans tussen kosten en opbrengsten. 

Op ‘Zuid’ hebben we aan de realisatie van verschillende bouw plannen voor ontwikkelaars en corporaties vanaf contractvorming tot en met de realisatie gewerkt. 

In samenwerking met een Wooncorporatie in Rotterdam gewerkt aan de realisatie van 75 sociale huurwoningen, zowel gestapelde- als grondgebonden woningen.

Van complexe infrastructurele projecten, binnenstedelijke vernieuwingen tot de herinrichting van buitenruimten. 

Ons portfolio bestaat o.a. uit ruimtelijke visies en beeldkwaliteitsplannen, stedelijke vernieuwingen, advies op ruimtelijke kwaliteit, klimaatadapatatie en participatietrajecten.